Privacybeleid

 

Bij KLEMO zijn we toegewijd aan het beschermen van uw informatie.

We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU. Hieronder leggen we uit hoe we jouw persoonlijke gegevens beschermen. Je vindt er meer informatie over:

• de informatie die we verzamelen;

• hoe we deze informatie gebruiken, waarom we deze opslaan en waarom we deze bewaren; en

• hoe je kan aanvragen dat jouw informatie wordt bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd.

Welke informatie heeft KLEMO?

Via KLEMO kunt u een sociale woning of kavel kopen of bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een Vlaamse Woonlening krijgen. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt. Of om u beter te kunnen helpen.

Het overdrachtenbesluit en het eengemaakt leningenbesluit vragen ons om uw gegevens zoveel mogelijk elektronisch te verzamelen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt.

Welke informatie gebruikt KLEMO van u?

Als u wil kopen kijken wij na of u een sociale woning of kavel mag kopen. Dit gebeurt als u zich inschrijft en als u een woning of kavel kunt kopen.

Voor een lening kijken wij na of u een sociale woonlening kunt afsluiten. Dit gebeurt op het ogenblik dat u zich inschrijft en op het ogenblik dat de rentevoet wordt bepaald.

Deze informatie is:

  • identificatiegegevens
  • rijksregisternummer
  • adres- en contactgegevens
  • gezinssamenstelling
  • eigendomsgegevens
  • financiële gegevens
  • gegevens van de beleende woning (enkel in geval van een leningsaanvraag)

Als uw kandidatuur stopt of de hypotheek vervalt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar. Dit is volgens de archiefwet.

Waar vragen wij informatie op?

U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft voor een koopwoning. U bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer kopen. Een strafrechtelijke vervolging kan ook.

Wij bevragen ook:

- Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)

- Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)

- Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)

Aan wie geven wij informatie?

Wij bezorgen geen informatie over u aan derden als u een woning koopt.

Als u leent bezorgen wij alleen informatie aan ht Vlaams Woningfonds. Met het Vlaams Woningfonds sluit u uiteindelijk de kredietovereenkomst af.

Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@klemechelen.be of een brief naar KLEMO, Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen. Wij bezorgen u dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vindt u dat KLEMO onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om ofwel deze informatie te wissen, of om ze wel te bewaren maar niet meer te gebruiken.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.

Meer informatie over privacy?

Heeft u vragen over uw informatie?

Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer onze Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming (mevr. Laura Schraa) via privacy@klemo.be, of Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen, 015/20.74.12.

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be.

Heeft u algemene vragen over privacy?

Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op www.privacycommission.be.